Бүтээгдэхүүнүүд

 

Intuos Creative Stylus 2

Intuos Creative Stylus 2

Intuos Creative Stylus 2

Intuos Creative Stylus 2

Compass for iPad

Compass for iPad

Compass for iPad

Compass for iPad

Deluxe Uniti Set

Deluxe Uniti Set

Deluxe Uniti Set

Deluxe Uniti Set

Хэрэглэх заавар
1
Суурь дэвсгэр нь хуурай, химийн хувьд саармаг, тэгш ба бат бөх,
тоосгүй, зэвгүй, хуурч салбарсан хэсэггүй байх ёстой. Гадаргууг
зориулалтын, тосгүйжүүлэх бодис хэрэглэн сайтар угааж
цэвэрлэвэл сайн. Тос, тослох болон бусад материалын толбо,
үлдэцийг цэвэрлэж арилгах хэрэгтэй. Боломжтой нөхцөлд
гадаргууг даралттай усаар угаавал сайн.
Суурь дэвсгэр нь хуурай, химийн хувьд саармаг, тэгш ба бат бөх, тоосгүй, зэвгүй, хуурч салбарсан хэсэггүй байх ёстой. Гадаргууг зориулалтын, тосгүйжүүлэх бодис хэрэглэн сайтар угааж цэвэрлэвэл сайн. Тос, тослох болон бусад материалын толбо, үлдэцийг цэвэрлэж арилгах хэрэгтэй. Боломжтой нөхцөлд гадаргууг даралттай усаар угаавал сайн.
2
Суурь дэвсгэрийн төрөл, цаг уурын нөхцөлд
тохирсон хөрсжүүлэгчийг (грунтовка-primer) түрхэнэ.
Суурь дэвсгэрийн төрөл, цаг уурын нөхцөлд тохирсон хөрсжүүлэгчийг (грунтовка-primer) түрхэнэ.
3
Яг түрхэхийн өмнө савыг онгойлгоно. Тагны эргэн
тойронд байх хавчааруудыг дээш болгож тагийг
онгойлгоно. Мастикийг гараар эсвэл бага эргэлттэй
(200-300 эрг./мин.) цахилгаан холигчоор хутгана.
Яг түрхэхийн өмнө савыг онгойлгоно. Тагны эргэн тойронд байх хавчааруудыг дээш болгож тагийг онгойлгоно. Мастикийг гараар эсвэл бага эргэлттэй (200-300 эрг./мин.) цахилгаан холигчоор хутгана.
4
Эхлээд бүх уулзвар, зааг, хүрэхэд
хэцүү хэсгүүд болон
зангилаануудыг боловсруулна.
Эхлээд бүх уулзвар, зааг, хүрэхэд хэцүү хэсгүүд болон зангилаануудыг боловсруулна.
5
Өнхөрүүш, багс эсвэл агааргүй
шүршихаппарат хэрэглэн
HYPERDESMO®мастикийг бүх гадаргууд
хоёр болонтүүнээсолон үе жигд
түрхэнэ.
Өнхөрүүш, багс эсвэл агааргүй шүршихаппарат хэрэглэн HYPERDESMO®мастикийг бүх гадаргууд хоёр болонтүүнээсолон үе жигд түрхэнэ.
6
Шаардлагатай бол тохирсон төгсгөлийн
(хамгаалалтын) үеийг түрхэнэ (өнгөний
сонголттой).
Шаардлагатай бол тохирсон төгсгөлийн (хамгаалалтын) үеийг түрхэнэ (өнгөний сонголттой).
хэрэглэх заавар
1
Суурь дэвсгэр нь хуурай, химийн хувьд саармаг, тэгш ба бат бөх,
тоосгүй, зэвгүй, хуурч салбарсан хэсэггүй байх ёстой. Гадаргууг
зориулалтын, тосгүйжүүлэх бодис хэрэглэн сайтар угааж
цэвэрлэвэл сайн. Тос, тослох болон бусад материалын толбо,
үлдэцийг цэвэрлэж арилгах хэрэгтэй. Боломжтой нөхцөлд
гадаргууг даралттай усаар угаавал сайн.
Суурь дэвсгэр нь хуурай, химийн хувьд саармаг, тэгш ба бат бөх, тоосгүй, зэвгүй, хуурч салбарсан хэсэггүй байх ёстой. Гадаргууг зориулалтын, тосгүйжүүлэх бодис хэрэглэн сайтар угааж цэвэрлэвэл сайн. Тос, тослох болон бусад материалын толбо, үлдэцийг цэвэрлэж арилгах хэрэгтэй. Боломжтой нөхцөлд гадаргууг даралттай усаар угаавал сайн.
2
Суурь дэвсгэрийн төрөл, цаг уурын нөхцөлд
тохирсон хөрсжүүлэгчийг (грунтовка-primer) түрхэнэ.
Суурь дэвсгэрийн төрөл, цаг уурын нөхцөлд тохирсон хөрсжүүлэгчийг (грунтовка-primer) түрхэнэ.
3
Яг түрхэхийн өмнө савыг онгойлгоно. Тагны эргэн
тойронд байх хавчааруудыг дээш болгож тагийг
онгойлгоно. Мастикийг гараар эсвэл бага эргэлттэй
(200-300 эрг./мин.) цахилгаан холигчоор хутгана.
Яг түрхэхийн өмнө савыг онгойлгоно. Тагны эргэн тойронд байх хавчааруудыг дээш болгож тагийг онгойлгоно. Мастикийг гараар эсвэл бага эргэлттэй (200-300 эрг./мин.) цахилгаан холигчоор хутгана.
4
Эхлээд бүх уулзвар, зааг, хүрэхэд
хэцүү хэсгүүд болон
зангилаануудыг боловсруулна.
Эхлээд бүх уулзвар, зааг, хүрэхэд хэцүү хэсгүүд болон зангилаануудыг боловсруулна.
5
Өнхөрүүш, багс эсвэл агааргүй
шүршихаппарат хэрэглэн
HYPERDESMO®мастикийг бүх гадаргууд
хоёр болонтүүнээсолон үе жигд
түрхэнэ.
Өнхөрүүш, багс эсвэл агааргүй шүршихаппарат хэрэглэн HYPERDESMO®мастикийг бүх гадаргууд хоёр болонтүүнээсолон үе жигд түрхэнэ.
6
Шаардлагатай бол тохирсон төгсгөлийн
(хамгаалалтын) үеийг түрхэнэ (өнгөний
сонголттой).
Шаардлагатай бол тохирсон төгсгөлийн (хамгаалалтын) үеийг түрхэнэ (өнгөний сонголттой).

Сонголтууд

Савалгаа: 25 кг, 15 кг, 6 кг, 1кг

Мастикийн өнгө: Улаан, Саарал, Цагаан

app interface 2

Олон улсын Сертификатууд

  • bureau_veritas_logo
  • download_1
  • download_1
  • download_4
  • logos5b65a54ddf17fad965aa3b08ab105358766f216a_jpg_400_400
  • 1bba-08_0
  • ce-marking-logo