УС ТУСГААРЛАХ СИСТЕМ НЭГ БҮРЭЛДЭХҮҮНТ ПОЛИУРЕТАН МАСТИК

1

HYPERDESMO®   гэж юу вэ?

HYPERDESMO® – энэ нь нэг бүрэлдэхүүнт, ус үл нэвтрүүлэх зүйдэлгүй давхрага үүсгэгч шингэн
полиуретан материал юм.
Гадаргууд түрхэхэд хялбар, агаарын чийглэгийн нөлөөгөөр талсжиж химийн болон механикийн
өндөр шинж чанартай, ус үл нэвтрүүлэх уян хатан мембран үүсгэдэг. Бүх төрлийн суурь гадаргууд
сайн барьцалдах чадвартай. Хэт ягаан туяа болон цаг уурын эрс тэс нөхцөлд тэсвэртэй.


Дээврийг ус чийгнээс хамгаалах туйлын сайн шийдэл.

HYPERDESMO®     Хаана хэрэглэх вэ? 

БЕТОН ДЭЭВЭР

БЕТОН ДЭЭВЭР

АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛ

АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛ

ТӨМӨР БОЛОН АЗБЕСТАН ГАДАРГУУ

ТӨМӨР БОЛОН АЗБЕСТАН ГАДАРГУУ

Зоорийн давхар, резервуар, хонгил туннел

Зоорийн давхар, резервуар, хонгил туннел

ГҮҮР

ГҮҮР

Саравчит тагт (террас), тагт, бялтаны(плитка – tile) доор болон түүний гадаргуу

Саравчит тагт (террас), тагт, бялтаны(плитка – tile) доор болон түүний гадаргуу

Хуучин хар цаасан ус чийгний хамгаалалтай дээврийн засвар

Хуучин хар цаасан ус чийгний хамгаалалтай дээврийн засвар

Полиуретан хөөс дээр

Полиуретан хөөс дээр

Модон гадаргуу

Модон гадаргуу

Эхлэл

Үзүүлэлт

EOTA-ийн ангилалаар (EUROPEAN ORGANIZATION OF TECHNICAL ASSESSMENT *) * ТЕХНИКИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЕВРОПЫН БАЙГУУЛЛАГА

Эдэлгээний хугацаа   –  W3   25 жил

Хэрэглэх цаг уурын бүс   –  Эрс тэс уур амьсгалтай

Ачааллын түвшин  –  P1 – P3 (Хүн гардаггүйгээс – Ногоон байгууламжит дээвэр)

Дээврийн налуу  –  S1 – S4 (5% – 30% буюу хавтгайгаас эхлэн налуу дээвэр)

Ажил гүйцэтгэх доод температур  –  TL3 (-20c)

Ажил гүйцэтгэх дээд температур   –    TH3(80c) – TH4(90c)

Галын гадаад үйлчлэл  –  Broof (t1)

ЯМАР НЭГЭН ХҮЧИТГЭГЧ ХЭРЭГЛЭЛГҮЙ БАТАЛГААЖУУЛСАН

Сонголтууд

Савалгаа: 25 кг, 15 кг, 6 кг, 1кг

Мастикийн өнгө: Улаан, Саарал, Цагаан

Зарцуулалт доод хэмжээ: 1,5-1,8 кг/м2

app interface 2

HYPERDESMO®   Давуу талууд

Онцгой барьцалдамтгай чанар. Төрөл бүрийн гадаргууд  тохиромжтой праймеруудын өргөн  сонголт
Онцгой барьцалдамтгай чанар. Төрөл бүрийн гадаргууд тохиромжтой праймеруудын өргөн сонголт
Элэгдэлд өндөр
тэсвэртэй чанар.
Ачаалал, хөдөлгөөний
түвшинд тохирсон
төгсгөлийн дээд үеийг
хамгаалах өнгөлгөө
материалуудын өргөн
сонголт
Элэгдэлд өндөр тэсвэртэй чанар. Ачаалал, хөдөлгөөний түвшинд тохирсон төгсгөлийн дээд үеийг хамгаалах өнгөлгөө материалуудын өргөн сонголт
Уснаас хамгаалах
зүйдэлгүй хучилт.
Ус тунадаг гадаргууд
хэрэглэхэд үр
дүнтэй.
Уснаас хамгаалах зүйдэлгүй хучилт. Ус тунадаг гадаргууд хэрэглэхэд үр дүнтэй.
“Амьсгалдаг” материал
(уур нэвтрүүлэх
чадвартай).
Өрөө, байрны чийгний
ууршилтыг мембранаар
нэвтрүүлэн гадагш
гаргана.
“Амьсгалдаг” материал (уур нэвтрүүлэх чадвартай). Өрөө, байрны чийгний ууршилтыг мембранаар нэвтрүүлэн гадагш гаргана.
Цаг уурын онцгой нөхцөл
ба -40 өөс   90С хэмд
тэсвэртэй.
Нарны энергийг
ойлгосноор хучилтын
температурыг бууруулна.
Цаг уурын онцгой нөхцөл ба -40 өөс + 90С хэмд тэсвэртэй. Нарны энергийг ойлгосноор хучилтын температурыг бууруулна.
Механик гэмтэлд
онцгой тэсвэртэй ба
ан цавыг үрдүнтэй
дүүргэх чадвартай.
Механик гэмтэлд онцгой тэсвэртэй ба ан цавыг үрдүнтэй дүүргэх чадвартай.
Ионы солилцоо
болон бичил
биетний үйлчлэлд
тэсвэртэй.
Ионы солилцоо болон бичил биетний үйлчлэлд тэсвэртэй.
Химийн бодисын
үйлчилгээнд
тэсвэртэй
чанар.
Химийн бодисын үйлчилгээнд тэсвэртэй чанар.

Олон улсын Сертификатууд

  • bureau_veritas_logo
  • download_1
  • download_1
  • download_4
  • logos5b65a54ddf17fad965aa3b08ab105358766f216a_jpg_400_400
  • 1bba-08_0
  • ce-marking-logo

Мэдээлэл, зөвлөмж